Tenker du å bli medlem?

Informasjon til deg som har lyst å være en av oss:

For å bli medlem må du:

  • Enten ha en fullstendig skapende utdannelse i kunst eller designfag. La oss si du er i et av de små fagene, skomaker, gullsmed, grafiker, eller noe som har gitt deg grunnleggende forståelse av design, og form… som arkitekt, keramiker, aktivitør, eller annet skapende yrke. Du kommer rett inn uten å søke. Vi vil ha deg, til og med om du er nyutdannet og ikke har noen CV. De unge er fremtiden. Og vi er erfarne, du kan lære mye av å være med.
  • Har du så lang fartstid i et håndverksfag at du har tilegnet deg kunnskap, og en CV? Og et repertoar som går langt forbi grytekluter og serieproduksjon av hobbyvarer, har en genuin interesse og aktivitet innenfor det du holder på med? Du vil gjerne leve av yrket ditt og bruke mer tid på det? Og vi SER at du mener det du driver med? Ta kontakt. Vi har styremøter der 5 personer vurderer søkere. Du kan avvises uten grunngivelse, eller vi ken be om mer info, eller be deg komme tilbake senere når du har kvesset pennene og verktøyet ditt—- Eller vi ønsker deg velkommen som en av oss. Bare kom! Det skjerper deg å ta i litt… og våge.
  • Er du aktiv i et kreativt fag, eller kunstner, grafiker, illustratør, designer, fotograf, eller i ferd med å starte aktivitet/bedrift som favner om skapende fag? Deltatt på masse utstillinger, har en kvalitet og såpass mye fagidiot at du bare VIL dette. Alene om arbeidsplassen og trenger flere bein å stå på? Du bør bli en av oss. Vi vet at markedsføring og synlighet gjøres best i flokk. Vi er ikke konkurrenter, vi er medlemmer. Og noen liker mora, andre liker datra og kjøpesentrenevet hva de gjør: Å stå samlet fungerer. Ta kontakt… du er antakelig en vi ønsker oss.
OG til IKKEkunstnere – deg som er bare litt i overkant interessert:
Åpner du et gallerilokale, er du kunstformidler, kurator, eller kunstlærer? Trenger du en kunstner eller fem? Har du lyst å sitte vakt, eller lage kunstrunder? Ta kontakt, vi har alltid noe felles… om du ikke blir medlem, så vil vi ha noen vi kaller Kunstvandringens venner. Vi bør samarbeide. Vi vet jo at kunst og kultur er vanskelig, spennende og krevende for alle.
Følg med oss!
TAKK for at du leste og delte alt dette!
Hilsen
oss i styret for Kunstvandringen på Voss
 
Følg oss, lik oss og del oss, det LIKER vi!
http://www.kunstvandringvoss.com (blogg og hjemmeside under utvikling)