Gjesteutstillarar Kunstvandringa 2019

ERICSSON & GEHRKEN
Årets gjesteutstillarar

«Visuelle Samtaler» samspel, identitet og konflikt i fellesmaleri
Cathrine Gehrken og Tine Ericsson www.ericssongehrken.com

Cathrine Gehrken (f. 1964) hadde separatutstilling i Voss Kunstlag i 2012 og er invitert som gjesteutstiller på 19 under Kunstvandring Voss. Med seg har hun Tine Ericsson (f. 1964) .
ERICSSON & GEHRKEN studerte Kuratorarbeid saman med ved USN i 2016 og dette møtet resulterte i kunstprosjektet «Visuelle Samtaler».
I arbeidet utforsker kunstnerne samspill, identitet, og konfrontasjon i felles malerier. Prosessen er krevende fordi man må gi avkall på eget ego, vise sin sårbarhet, møte hverandre med nysgjerrighet og likevel ikke miste seg selv.
De visuelle samtalene blir en nedtegning av interaksjonen som fant sted.

Denne dialogen skaper nye strukturer hvor penselstrøk og
komposisjon blir utfordret og understøttet.
ERICSSON & GEHRKEN viser 12 malerier i store formater.
Begge har deltatt på en rekke utstillinger og arbeider henholdsvis i Oslo og Drammen.

________________________________________________________________________________________________________________________

TAKK til sponsorar og støttespelarar!

 

________________________________________________________________________________________________________________________