Anneli Engeland

Anneli Engeland

Tredreier, treskjerar

Adresse: Engeland Treskjerarverkstad, Nadlane på Bulken, Voss

Kontakt: 415 11 954

E-post: anneli.engelande@hotmail.com