Planer, ideer, visjoner :-)

 • Prosjektet “kunstvandring på Voss” er en slags dugnad, der kunstnere slår seg sammen for å bli synlige. Det er ikke en kjøpt tjeneste, det er samarbeid og en nonprofit organisasjon!  En “paraplyorganisasjon”, en slags informasjon og felles markedsføringssorganisajon som styrer nettsted/blogg/pressemelding/profilering av felles aktiviteter under en klar profil.
 • Medlemmene bestemmer selv alle aktiviteter innenfor vårt regelverk. Lager egne utstillinger, møter, kurs, happenings, og får bruke systemet vårt for markedsføring. De skal dog IKKE glemme seg selv og være mer synlige som kunstvandrere enn selvstendige kunstnere. Dette må de styre selv.
 • Du er nå på en påbegynt nettsidepresentasjon – (vi kan ikke gjøre den ferdig før vi klarer å finansiere oppbyggingen av den) som ligger på en wordpressblogg. Vi lover at den skal bli stor og fin!….  med påbegynt kalender som oppdateres, slik at turister og lokale kunder kan oppsøke de tilgjengelige kunstnere på Voss. Gjerne  uten noen forhåndsavtale de datoene de har markert seg som klare for besøk med ÅPENT atelier på nettsted. Om noen vil ha forhåndsavtalte besøk, kan det ordnes etter avtaler med kunstnerne.
 • Faste årlige kunstvandringer for turister, kunder og besøkende (åpne gallerier/verksted/utstillinger) som blir en tradisjon i bygda, og alle vet om.
 • Flest mulig kunstnere/håndverkere deltar på faste datoer årlig når vi har juleutstilling eller annet stort. Kunstnere og håndverkere som er medlemmer åpner sine atelier/verksteder/et gitt antall faste dager, og ellers når de vil
  Private gallerier/trappe/hage/låvegallerier åpnes for allmenheten i gitte perioder etter eget ønske. Info oppdateres på felles nettsted.
 • Medlemmenes atelier/verksted har åpent, skal et meget gjenkjennelig flagg synlig ved avkjørsel/på bygg, slik at også tilfeldige besøkende vet det er mulig å stikke innom. Det markeres på kart hvor alle medlemmene er med GPS-koordinater, så kunder finner frem.
 • Ønskedrømmen er selvsagt et eget lokale der medlemmene kan stille ut egne varer, siden mange ikke har et sted egnet for besøk, og jobbe sammen etter avtale. Om noen låner ut/ gir oss et slikt, ville vi blir utrolig lykkelige…
 • Besøkende kan handle alt han vil direkte hos kunstneren på sin kunstrunde. Endelig! De er jo ikke så lette å finne.  Til fordel for deg som leser dette og er kunstner/håndverker: Vi har ikke lengre fungerende gallerier på Voss, og ofte tar galleriene 40-50% av salgsprisen.
 • Medlemmene kan etter avtale bruke parasollorganisasjonens profilering og nettsteder til å arrangerepopuputstillinger og felles salgsaktiviteter etter bestemte regler.
 • Organisasjonen kan arrangere FELLES utstillinger og arrangement for så mange av medlemmene som vil være med på slikt – og krever en mindre provisjon av salget på disse for å finansiere drift.
 • Medlemskapet finansieres med medlemsavgift. I avgiften ligger profilering og oppdatering, samt linker og liten presentasjon til egen nettside tjenester.
 • Kunstvandringen kan arrangere betalte arrangerte kunstrunder for grupper til et visst antall deltakere. Guider kan arrangere/leies inn.
 • Kunstvandringen kan arrangere kunstlotterier etc for å gjøre blest og inntekt forseg selv. Verk til dette kan gis eller kjøpes for symbolsk pris.
 • Når det gjelder VOSS er vi allerede ei kulturbygd! Men HVOR er kunsten i denne bygda? Om det planlegges en slik økning i folketall som planer viser, trenger vi også et organisert liv for bygdas kunst.
 • Vi trenger skilt i vegkanten der det står KUNST; UTSTILLING; KERAMIKK; GLASSBLÅSER,  TRESKJÆRER, PERFORMANCE, INTIMKONSERT osv.
 •  Vi vil gjerne også gå i samarbeid med potensielle utstillingssteder, lokaler, overnattingsstedersom sponsorer for å utvikle et miljø for å KOMME til Voss og se ogoppleve og handle kunst som en naturlig del av attraksjonen og kulturbygda Voss.

Er DU kunstner i Vossaregionen, og vil være med på dette? Send en mail: post@kunstvandringvoss.com    Velkommen til samarbeid
Dette er et nødvendig tiltak!
knottrundlogoliten